De oudere kat

Er zijn een aantal aandoeningen die met name gezien worden bij katten ouder dan 12-13 jaar. Hieronder volgt een korte beschrijving van deze aandoeningen en de symptomen.

Veel aandoeningen hebben dezelfde symptomen. Daarom is het belangrijk om er snel bij te zijn en verschillende onderzoeken toe te passen om tot de juiste diagnose te komen. Uiteraard zijn er nog vele andere aandoeningen en ziektes die voor kunnen komen, met name op oudere leeftijd. Wij doen ons uiterste best u te begeleiden in de beslissing welke weg het beste is voor uw kat en wat de (levens)verwachtingen, behandelingen maar ook de daaraan verbonden kosten zijn.

Nieraandoeningen

Nierproblemen komen vaak voor bij katten. De oudere kat wordt magerder, gaat slechter eten, drinkt vaak meer en kan braken of diarree hebben. Als u deze verschijnselen ziet, is het verstandig om snel bij de dierenarts langs te gaan voor onderzoek. Vaak doen wij een urine- en bloedonderzoek waarmee we een inschatting kunnen krijgen hoe de nieren functioneren. Regelmatig zien we dat deze katten ook een te hoge bloeddruk hebben.
Slecht functionerende nieren kun je niet meer beter maken, maar je kunt de verslechtering wel remmen. De juiste voeding (speciaal nierdieet) kan de levensverwachting wel met 3x verlengen! Afhankelijk van de bloedwaarden zijn er medicijnen beschikbaar om de nierfunctie te ondersteunen. Dus als u er op tijd bij bent, heeft uw kat nog een redelijke levensverwachting.

Schildklieraandoeningen

Meestal gaat het bij katten om een te snel werkende schildklier door een (goedaardige) tumor in 1 of beide schildklieren. Soms kun je dit voelen als een bobbeltje langs de luchtpijp. Deze katten gaan juist veel meer eten maar vermageren toch, drinken meer, braken en/of hebben diarree, en zijn vaak erg onrustig en zeurderig. Door het teveel aan schildklierhormoon worden de organen, o.a. het hart en nieren teveel belast. Op lange termijn geeft dit hart- en nierfalen, maar ook hier stijgt vaak de bloeddruk met alle gevolgen van dien. De diagnose is goed te stellen met een bloedonderzoek. Deze aandoening is gelukkig goed behandelbaar en heeft dus een gunstige prognose. De schildklier eenmalig worden behandeld met radioactief jodium. De kat wordt hiervoor een week opgenomen in een kliniek. Het klinkt nogal heftig, maar deze behandeling zorgt er wel voor dat de aandoening helemaal wordt genezen. Met medicijnen (een tot twee maal daags) is deze ziekte ook heel goed te behandelen. Deze medicijnen moeten wel levenslang worden gegeven. Ook hier is het van belang tijdig een diagnose te stellen, om schade aan organen te voorkomen.

Diabetes Mellitus

Diabetes (suikerziekte) is een bekende aandoening bij mensen, maar ook honden en katten kunnen dit krijgen. Veel eten, veel drinken, vermageren en een doffe vacht kunnen hierop wijzen. Een bloedonderzoek geeft de diagnose. Katten reageren goed op injecties met insuline. De kat moet wel twee keer per dag op vaste tijden worden geprikt. Diabetes komt ook voor bij heel jonge katten.

Artrose

Artrose is gewrichtsslijtage en komt bij vrijwel alle katten op hogere leeftijd uiteindelijk voor. Door pijn en bewegingsbeperking zullen ze bepaalde bewegingen niet meer uitvoeren, waardoor ze inactiever worden, niet meer springen, met een bunnyhop de trap op- en afgaan, meer slapen, etcetera. Om de gewrichten te ondersteunen zijn voedingssupplementen beschikbaar. Ook pijnstillers en omega vetzuren worden met succes ingezet om de kat langer mobiel te houden.

Hartfalen

Dit komt ook bij jongere katten voor. Bij de jaarlijkse enting luisteren wij altijd naar het hart. Als wij een hartruis horen adviseren wij u een hartecho te laten maken. Dat kan bij ons op de kliniek, zonder narcose. Een groot deel van de hartruizen blijkt een hartprobleem als oorzaak te hebben. Vaak merkt u niets aan uw kat. Katten slapen van nature veel (18 uur per dag) en zijn vaak rustige dieren waardoor een hartprobleem niet opvalt. Als het uiteindelijk zich openbaart, is het vaak laat. De symptomen van hartfalen zijn vermageren, veel slapen, soms benauwd/ te duidelijk ademen en een bolle buik. Een hartprobleem is doorgaans niet te genezen, maar net als met nierproblemen kunnen we het proces wel vertragen met passende medicatie waardoor levensduur en welzijn worden verbeterd.

Seniorprogramma voor de kat

Ouderdom is geen ziekte!

Dagelijks horen wij katteneigenaren zeggen: ‘mijn kat slaapt heel veel’ of ‘mijn kat wordt wel wat magerder’, vaak direct gevolgd door een berustend ‘maar ja, hij is ook oud…’. Een misverstand dat wij graag voor eens en altijd uit de wereld willen helpen: ouderdom is geen ziekte! Wél is het zo dat met het ouder worden van uw kat, net als bij de mens, vaak allerlei ouderdomskwalen ontstaan. De meest voorkomende aandoeningen bij de oudere kat zijn: hartproblemen, nierziekten, tumoren, gebitsproblemen, gewrichtsslijtage (artrose), een te hard werkende schildklier of een verhoogde bloeddruk.

Katten zijn ware meesters in het verbergen van kwaaltjes. In de natuur is het immers een teken van zwakte om te laten merken dat je ziek bent; om te overleven zal een dier zich dan ook zo lang mogelijk sterk en gezond voordoen, totdat het écht niet meer gaat. Door deze overlevingsdrang worden, ook bij onze huiskatten, problemen vaak (te) laat ontdekt. Soms pas op het moment dat de aandoening niet meer te behandelen is, terwijl dit in een eerder stadium wél goed mogelijk was geweest.

Wees vooral alert als uw oudere kat gaat vermageren of meer gaat drinken, dan is er zeker iets aan de hand. Wacht nooit af totdat het te laat is, maar ga met uw kat naar de dierenarts! 

SeniorCare, iets voor uw kat?

Vanaf de leeftijd van elf jaar is uw kat echt ‘senior’ en is het extra belangrijk om op symptomen te letten die kunnen wijzen op onderliggende aandoeningen. Speciaal voor katten vanaf 11 jaar hebben wij daarom het SeniorCare programma opgezet. Dit is erop gericht om veel voorkomende ziektes in een vroeg stadium op te sporen, zodat uw kat langer en gezonder leeft. Bovendien kan vroegtijdige diagnose mogelijk toekomstige kosten (operaties, medicijnen) beperken. Komt u met uw kat voor de SeniorCare dan zal de dierenarts een vragenlijst met u doornemen, het gewicht van de kat controleren en een uitgebreid lichamelijk onderzoek uitvoeren. Ook wordt er een bloedonderzoek en een urine-onderzoek gedaan.

Voor het urine-onderzoek is het belangrijk dat u zelf van tevoren urine meeneemt van uw kat. Vraag eventueel van te voren tips voor het opvangen van urine bij ons op. Met behulp van een urineonderzoek zal vastgesteld worden of er eiwit in zit (signaal dat de nieren mogelijk minder goed werken), rode bloedcellen (blaasontsteking) of suiker (aanwijzing voor suikerziekte). Verder wordt er gekeken naar kristallen, de zuurgraad en andere cellen. Met het bloedonderzoek worden de nieren, de lever en de schildklier gecontroleerd. Ook wordt het suikergehalte bepaald. Deze onderzoeken worden direct op de praktijk gedaan, zodat u dezelfde dag de uitslag al heeft.

Wilt u deelnemen aan dit seniorcare programma, bel ons voor een afspraak.

Hoge bloeddruk bij de kat

Een aanhoudend te hoge bloeddruk wordt hypertensie genoemd. Vaak is een onderliggende ziekte zoals nierfalen of een schildklierprobleem de oorzaak van dit probleem. Daarnaast zorgt de hoge bloeddruk voor schade aan allerlei andere organen in het lichaam. Humaan wordt deze aandoening dan ook een sluipmoordenaar genoemd. Tijdige opsporing en juiste behandeling van een mogelijk onderliggende aandoening en van de hoge bloeddruk zelf is dan ook essentieel! Wij adviseren je een afspraak te maken om de bloeddruk van je kat te laten meten. In dit artikel volgt meer informatie over dit belangrijke probleem.

Algemeen

Het constant houden van de bloeddruk is voor zowel mens als dier van essentieel belang en veel factoren spelen een rol bij deze regulatie. Er is sprake van hypertensie als de bloeddruk aanhoudend hoger is dan normaal. Het is een aandoening die voornamelijk wordt gezien bij katten van gemiddelde tot oudere leeftijd (meestal ouder dan zeven jaar).

Slechts in een klein percentage van de gevallen is de hoge bloeddruk een op zichzelf staand probleem. Meestal is er echter een onderliggende ziekte bij de kat aanwezig die leidt tot een stijging van de bloeddruk. Chronisch verminderde nierfunctie, een te hard werkende schildklier, suikerziekte, overproductie van bepaalde hormonen uit de bijnier en chronische bloedarmoede zijn voorbeelden van dit soort onderliggende ziekten. Daarnaast kunnen sommige medicijnen een te hoge bloeddruk als bijwerking hebben. Een voorbeeld hiervan zijn de glucocorticosteroïden (prednison en prednisonachtige preparaten).

Symptomen

Indien de hoge bloeddruk wordt veroorzaakt door een onderliggende ziekte, dan is het zeer waarschijnlijk dat zich symptomen voordoen als gevolg van die ziekte.

Een toename of juist afname van de eetlust, veel drinken, veel plassen, braken, vermageren en een slechte vacht zijn slechts enkele symptomen van bovengenoemde, veel voorkomende onderliggende aandoeningen.

Daarnaast ontstaan symptomen als gevolg van het feit dat de hoge bloeddruk schade veroorzaakt aan diverse organen in het lichaam zoals de ogen hart, het hart, het centraal zenuwstelsel (hersenen en ruggenmerg) en de nieren. Onderstaand hiervan een overzicht:

Ogen

Een licht verhoogde bloeddruk kan al resulteren in blijvende schade van de ogen. Bij 60% van de katten met een hypertensie komen oogafwijkingen als gevolg hiervan voor. Plotselinge blindheid kan optreden als gevolg van bloeding of ophoping van vocht in het oog dat heeft geresulteerd in loslating van het netvlies. Vaak zijn in dat geval enorm vergrote pupillen te zien. Meestal kan een blinde kat zich in huis prima redden en zal het nauwelijks opvallen dat het dier niets ziet, zolang er niets verschoven wordt in huis. Blindheid valt bijvoorbeeld op doordat het dier wat voorzichtiger loopt (met snorharen worden objecten geregistreerd), vaker fout uitkomt bij het maken van een sprong en tegen objecten aanloopt die daar niet op hun vaste plaats liggen.

Hart

Door de hoge bloeddruk moet het hart harder werken om bloed door het lichaam gepompt te krijgen, met als gevolg dat de hartspier verdikt raakt. Hartruizen en hartritmestoornissen zullen daardoor op gaan treden. Dit kan voor u als eigenaar lang onopgemerkt blijven. Uiteindelijk kunnen verminderd uithoudingsvermogen en flauwtes op gaan vallen.

Centraal zenuwstelsel

Als gevolg van de verhoogde bloeddruk kunnen in de hersenen en in het ruggenmerg bloeding en vochtophoping optreden. Schade op deze plaatsen kan leiden tot gedragsveranderingen (seniel gedrag), sloomheid, dronkenmansgang en toevallen.

Nieren

Dit zijn de organen die het meest gevoelig zijn voor de verhoging van de bloeddruk. Schade aan de nieren kan verminderde nierfunctie en uiteindelijk nierfalen tot gevolg hebben. Vermagering, doffe vacht, meer drinken en meer plassen, slechte eetlust en braken zijn symptomen die hierbij passen.

Bloedneus

Net als bij mensen kan bij katten een bloedneus optreden als gevolg van schade aan de bloedvaatjes door de hoge bloeddruk.

Bloeddrukmeting

Wij hebben als een van de weinige klinieken een bloeddrukmeter in huis. Het uitvoeren van een bloeddrukmeting is bij katten gewenst in de volgende gevallen:

 • Om voor iedere kat zijn of haar eigen referentiewaarden vast te stellen kan ervoor gekozen worden bloeddrukmeting uit te voeren op de leeftijd van drie, vijf, zeven en negen jaar. Op oudere leeftijd is dan snel te zien of de bloeddruk stijgt of dat deze gelijk blijft.
 • Periodiek bij katten boven een leeftijd van 10 jaar. Bij oudere dieren komen frequent aandoeningen voor die hypertensie tot gevolg kunnen hebben. Tijdige opsporing hiervan voorkomt (verdere) schade aan organen.
 • Katten met een aandoening die hypertensie tot gevolg kan hebben, zoals bij jouw kat.
 • Katten die medicatie krijgen toegediend die hypertensie tot gevolg kan hebben.
 • Katten die een afwijking vertonen die het gevolg kan zijn van orgaanschade door hypertensie. Gedragsveranderingen, plotselinge blindheid, bepaalde afwijkingen in het oogonderzoek, hartruis, hartritmestoornis en eiwitverlies via de urine zijn voorbeelden van dit soort afwijkingen.
 • Katten die zich in zeer kritieke toestand bevinden (intensive care patiënt)
 • Soms is het verstandig om de bloeddruk te bepalen van dieren die onder narcose zijn.

Voor een bloeddrukmeting is het belangrijk dat zoveel mogelijk rust wordt gecreëerd. Hoe meer stress de kat ervaart tijdens het dierenartsbezoek, hoe hoger de bloeddruk zal zijn. Dit is een tijdelijke stijging van de bloeddruk die niet schadelijk is, maar die wel kan zorgen voor vals-hogere uitslagen van de bloeddruk. Als u een rustgevende invloed heeft op uw kat is het daarom fijn als u bij de meting aanwezig kunt zijn. Voorafgaand aan de meting krijgt u samen met uw kat een minuut of 10 de tijd om wat tot rust te komen. Uw kat kan de kamer verkennen en wennen aan de geuren en geluiden van buitenaf en ook u kunt even rustig ademhalen. Als uw kat voor overige onderzoeken niet nuchter hoeft te zijn kunt u wat lekkere snoepjes meebrengen om door de ruimte te verspreiden.

De metingen kunnen niet alleen door een dierenarts maar ook uitstekend door een getrainde dierenartsassistent(e) worden uitgevoerd. De interpretatie van de uitslagen geschiedt uiteraard door de dierenarts. Tijdens de metingen, die in totaal meestal zeker een kwartier in beslag nemen, kan de kat op tafel of bij jou op schoot zitten (bv. op of in zijn favoriete kattenkleedje of mandje, neem dit gerust mee!) en een manchet wordt rond de voorpoot of staart geplaatst. Een reeks van 5-10 metingen wordt uitgevoerd, waarbij steeds gedurende korte tijd de manchet wordt opgeblazen. Vaak is de eerste of eerste paar metingen vanwege de stress nog niet betrouwbaar, maar over het algemeen went een kat redelijk snel aan het vreemde gevoel. Het is belangrijk dat je probeert zelf rustig te blijven en uw kat lekker verwent door te aaien en rustig toe te spreken…er gebeurt immers niet engs of pijnlijks! Als je kat het toch wel erg spannend vindt, dat kan het nodig zijn de reeks van metingen na bijvoorbeeld een half uur te herhalen als het dier wat meer tot rust is gekomen.

Interpretatie van de bloeddrukwaarden is niet zwart-wit en de dierenarts zal per kat en per situatie een beslissing moeten nemen. Anders gezegd: heeft uw buurkat dezelfde bloeddruk als uw eigen kat, dan is het toch goed mogelijk dat het vervolgtraject verschillend is voor beide katten! Diverse vervolgstappen zijn mogelijk:

Is de bloeddruk slechts mild verhoogd, dan wordt er mogelijk nog geen therapie gestart, maar wordt u gevraagd om de bloeddruk over enige tijd weer te laten controleren.

Als bij jouw kat een duidelijk verhoogde bloeddruk is aangetoond, maar nog niet bekend is of er sprake is van een onderliggende oorzaak, dan zal aanvullend onderzoek in veel gevallen de volgende stap zijn.

Indien een hoge bloeddruk wordt gemeten dan kan het nodig zijn om direct medicatie te starten ter verlaging van de bloeddruk. Dit zal zeker het geval zijn als bij je kat schade aan organen als gevolg van de te hoge bloeddruk is opgevallen tijdens het onderzoek (bv. plotseling opgetreden oogafwijkingen).

Therapie

Therapie van mogelijke onderliggende oorzaken is essentieel en hiervan zie je bij jouw kat, afhankelijk van het type en stadium van de aandoening, ook daadwerkelijk het effect. Het is belangrijk om je te realiseren dat je waarschijnlijk weinig zult zien veranderen of verbeteren aan uw kat als gevolg van de specifieke bloeddrukverlagende medicatie, hoe vreemd dit ook klinkt. Het is echter ontzettend belangrijk dat de bloeddruk wordt teruggebracht tot normale waarden, zodat (verdere) schade aan organen (met bijbehorende symptomen) wordt voorkomen!

Welk medicijn of welke combinatie van medicijnen wordt voorgeschreven, is afhankelijk van het type hypertensie dat jouw kat heeft en ook de benodigde dosering verschilt per dier. Maatwerk dus!

Het meest gebruikte middel voor de behandeling van hypertensie bij de kat is amlodipine (in tabletvorm of in capsulevorm voor oplossing). Deze stof wordt ook humaan veel gebruikt als onderdeel van de therapie van hypertensie. Amlodipine werkt heel snel en is zeer effectief, zowel in de korte als in de lange termijn behandeling van hypertensie. Vaak is levenslange behandeling van de hypertensie nodig. Het medicijn is veilig, ook als hoge doseringen nodig blijken te zijn en kent weinig tot geen bijwerkingen.

Soms is het nodig dat naast amlodipine nog één of meer andere medicijnen worden toegediend. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij een gelijktijdig aanwezige verminderde nierfunctie of bij een hartaandoening, maar ook in het sporadische geval dat de bloeddruk onvoldoende daalt met behulp van een (hoge) dosering amlodipine.

Een dieet dat veel zout bevat wordt sterk afgeraden bij katten met hypertensie. Over de effecten van een zoutarm dieet (zoals humaan wordt voorgeschreven) bestaat bij de kat echter nog onvoldoende duidelijkheid en hoeft dan ook niet te worden ingezet.

Van mensen en honden is bekend dat overgewicht een belangrijke oorzaak is voor hypertensie. Bij katten is dit echter nog niet aangetoond. Vanwege meerdere gezondheidsrisico’s die gepaard gaan met obesitas bij de kat is het echter zinvol om een optimaal gewicht na te streven. Zo kan suikerziekte, ontstaan als gevolg van overgewicht, namelijk leiden tot hypertensie!

Controles

Is hypertensie bij je kat vastgesteld, dan zijn frequente controles nodig, waarbij een lichamelijk onderzoek en bloeddrukmetingen worden verricht. Daarnaast moeten gevolgen en eventuele onderliggende oorzaken van de hypertensie goed in de gaten worden gehouden.

Prognose

Bloeddrukverlagende middelen zijn over het algemeen goed in staat om de bloeddruk van de kat binnen gering tijdsbestek blijvend terug te brengen tot normale waarden. Daarmee wordt (verdere) schade aan organen voorkomen. Het is echter lastig te voorspellen of reeds ontstane orgaan schade zich nog zal herstellen. Het netvlies van het oog kan zich na een netvliesloslating wel weer grotendeels vasthechten, maar het gezichtsvermogen is over het algemeen blijvend verstoord. Van zowel een bepaalde hersenaandoening als een verdikking van de hartspierwand als gevolg van hypertensie is echter bekend dat ze met de juiste therapie geheel of gedeeltelijk kunnen verdwijnen. Het snel opsporen van hypertensie en het adequaat behandelen van dit probleem is dan ook essentieel!

Indien je naar aanleiding van dit verhaal nog vragen hebt, schroom niet om contact met ons op te nemen.

Terug naar Diereninfo
Terug naar Katten

Contactinformatie praktijk

Dierenkliniek Veenendaal

Terug
 • Ma
  8.30 - 19.30 uur
 • Di
  8.30 - 18.00 uur
 • Wo
  8.30 - 19.30 uur
 • Do
  8.30 - 19.30 uur
 • Vrij
  8.30 - 17.00 uur
 • Za
  Gesloten
 • Zo
  Gesloten
Terug

Vind ons hier:

Castor 3 3902 SC Veenendaal Wij werken op afspraak Telefonisch spreekuur 13.30 - 14.00 u
ontvang een routebeschrijving via Google Maps