• Bel ons0318 - 519 167

Huisdier Zorgplan

Preventief de beste zorg

Huisdier Zorgplan

Het Huisdier Zorgplan is een preventief gezondheidsprogramma voor huisdieren die op deze manier verzekerd zijn van de allerbeste zorg. Het Huisdieren Zorgplan is géén ziektekostenverzekering maar een voordeelplan.

Voorkomen is beter dan genezen

We kunnen niet genoeg benadrukken hoe belangrijk de preventieve diergeneeskundige zorg als vaccineren en parasietenbestrijding is voor de gezondheid van je huisdier. Ons Huisdier Zorgplan zorgt ervoor dat je de beste zorg kunt geven voor een betaalbaar maandelijks bedrag.

Bespaar voor uw hond of kat tot ruim 90 euro per jaar!

Wat zit er in het Zorgplan?

 • De standaard vaccinaties
 • Consult bij vaccinatie
 • Halfjaarlijkse gezondheidscontrole
 • Anti-vlo behandelingen voor het hele jaar
 • Anti-teek behandelingen voor het hele jaar
 • Vier maal per jaar ontworming
 • Gebitscontrole
 • Urine onderzoek
 • Gewichtsbegeleiding
 • Tweemaal per jaar een consult bij de assistente voor bv nagels knippen, teken verwijderen of anaalklieren legen

U ontvangt bovendien voor de hond 10% korting op de kennelhoestvaccinatie. U krijgt elk kwartaal een herinnering voor een afspraak of om uw middelen op te halen.

Voor elk huisdier een geschikt Huisdier Zorgplan

Kat €16,00
Hond <10 kg €18,75
Hond 10 - 20 kg €19,75
Hond 20 - 40 kg €24,00
Hond >40 kg €26,50

Wat zijn de voordelen voor mij en mijn huisdier?

Met ons Huisdier Zorgplan geeft u uw dier de beste zorg voor een betaalbaar maandelijks bedrag

U kunt u direct abonneren. Er zijn geen inschrijfkosten. De eerste maand betaalt u direct aan de balie, daarna verricht uw bank de maandelijkse incasso’s. Interesse? Vraag aan de balie het inschrijfformulier; u kunt dan direct al profiteren.

 • Gemak en regelmaat
 • Groot financieel voordeel op producten en diensten
 • Gemakkelijker budgetteren van de huisdierenzorg
 • Kostenspreiding van de preventieve zorg over 12 maanden
 • De beste zorg voor uw dier

Algemene voorwaarden

Dit document bevat de algemene voorwaarden van deelname aan het Huisdier Zorgplan. Lees deze
zorgvuldig door voordat u akkoord gaat. Indien u hierover vragen hebt, neem dan contact met ons op.
Zodra u de overeenkomst ondertekent, gaat u akkoord met deze voorwaarden. U maakt een afspraak
af met Dierenkliniek Veenendaal voor een Huisdier Zorgplan welke bij uw huisdier past en bevestigt
u dat u het dier, genoemd en omschreven op het offerteformulier, wilt laten deelnemen.

Rechten en plichten

Als deelnemer aan het Huisdier Zorgplan heeft u, na betaling van de eerste maandelijkse termijn,
recht op de diensten en aanvullende voordelen voor het huisdier zoals aangegeven. Het Huisdier
Zorgplan is ervoor bedoeld de dierenartskosten over 12 maanden te spreiden, waarbij wij maandelijks
het afgesproken bedrag incasseren via een automatische afschrijving. Het Huisdier Zorgplan is geen
verzekering, maar een preventieplan. Voor consulten, behandelingen en diergeneesmiddelen die
buiten het plan vallen betaalt u de gebruikelijke kosten.

Het Huisdier Zorgplan voor honden en katten bevat:

 • Consult bij de jaarlijkse vaccinatie*
 • Halfjaarlijkse gezondheidscontrole
 • Anti-vlo behandelingen voor het hele jaar
 • Anti-teek behandelingen voor het hele jaar (bij de kat optioneel)
 • Vier maal per jaar ontworming
 • Een gebitscontrole
 • Een urine-onderzoek
 • Gewichtsbegeleiding
 • 2x per jaar een consult bij de assistente voor bv. nagels knippen, teken verwijderen of anaalklieren legen

*De standaard jaarlijkse vaccinaties zijn de Ziekte van Weilvaccinatie en/of de Cocktail bij de hond en de niesziekte / kattenziektevaccinatie voor de kat.

Betaling

Door het invullen van het machtigingsformulier machtigt u Dierenkliniek Veenendaal maandelijks
het bedrag, zoals afgesproken met de dierenarts(assistente) bij uw inschrijving, af te schrijven van
uw opgegeven bankrekeningnummer. De eerste betaling (de eerste maandelijkse termijn) dient via
pin of contant te worden voldaan op de kliniek. Daarna wordt de maandelijkse termijn via automatische incasso
geïncasseerd rond de eerste van de maand.

Dierenkliniek Veenendaal behoudt zich het recht voor om eenzijdig de maandelijkse bijdrage voor het
Huisdier zorgplan aan te passen mits dit minimaal één maand van te voren aan u is medegedeeld. Indien
van toepassing wordt het abonnementstarief jaarlijks per 1 januari gecorrigeerd voor inflatie (CBS
consumentenprijsindex). Als u hiermee niet akkoord bent, kunt u uw deelname aan het plan beëindigen
door dit schriftelijk binnen twee weken na ontvangst van de aankondiging van de aanpassing van de
kosten aan de Dierenkliniek Veenendaal te laten weten per mail of per brief.

Op het moment dat u het maandelijkse bedrag behorende bij het plan niet betaalt/niet kan worden
afgeschreven is Dierenkliniek Veenendaal gemachtigd met onmiddellijke ingang alle diensten behorende
bij dit plan op te schorten tot alle maandelijkse betalingen zijn voldaan. Blijft u langer dan een maand
in gebreke dan kan de kliniek uw deelname per direct opzeggen. De gemaakte kosten zullen alsnog
in rekening worden gebracht.

Belangrijke punten

 1. Het opgestelde Huisdier Zorgplan is voor diersoorten hond en kat, hierbij is een minimum leeftijd van zes maanden gesteld om deel te mogen nemen.
 2. Duur van de overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van een jaar waarna het telkens stilzwijgend wordt verlengd en is maandelijks schriftelijk opzegbaar. De reeds gegeven kortingen, producten en diensten zullen bij tussentijdse opzegging worden verrekend via een factuur contant af te rekenen of via Famed. Dit geldt ook voor opzegging door verhuizing.
 3. Dierenkliniek Veenendaal kan deze overeenkomst te allen tijde opzeggen als u handelt in strijd met onze voorwaarden en/of betalingsvoorwaarden.
 4. Het Huisdier Zorgplan geldt alleen voor het huisdier wat is ingeschreven en niet voor andere huisdieren.
 5. De klant is zelf verantwoordelijk voor navolgen van de afspraken die gelden voor het Huisdier Zorgplan. Wanneer men niet verschijnt voor de gemaakte afspraak (vaccinatie of halfjaarlijkse gezondheidscontrole) en/of voor afhalen van het preventie pakket vervalt daarmee het recht op de behandeling/pakket.
 6. U kunt het preventiepakket ophalen binnen één maand gerekend vanaf het versturen van de herinnering. Daarna vervalt het recht op dit pakket.
 7. De halfjaarlijkse gezondheidscontrole mag met een maand marge voor en na een half jaar na de ingangsdatum worden afgesproken.
 8. Het Huisdier Zorgplan biedt uitsluitend preventieve zorg voor huisdieren, dit houdt in dat men zorg biedt om de conditie van het huisdier goed te houden. Bij ziekte of andere benodigdheden geldt het daarvoor gebruikelijke tarief.
 9. Verstrekte producten kunnen niet retour worden gegeven.
 • Dierenkliniek Veenendaal is niet verplicht de overeenkomst met u aan te gaan. Een door u ondertekende en aan ons verstrekte overeenkomst wordt beschouwd als een opdracht. Uw opdracht wordt geacht te zijn aanvaard wanneer wij een door ons ondertekend exemplaar van de overeenkomst verstrekken, of, indien eerder, wij de eerste maandelijkse automatische  incasso hebben verricht. De overeenkomst zal op dat moment bindend worden.
 • Bij het wijzigen van uw persoonlijke gegevens (bv. adres, email, bankgegevens) bent u verantwoordelijk dit door te geven voor administratiedoeleinden.
 • Uw huisdier heeft recht op de behandelingen die onder het door u gekozen en betaalde Huisdier Zorgplan vallen. Dit omvat de genoemde preventieve gezondheidszorg, diensten en behandelingen die binnen het pakket vallen om de gezondheid van uw huisdier te behouden.
 • Het afsluiten van een Huisdier Zorgplan kan u niet uitsluiten van extra diensten en behandelingen van uw dierenarts. Echter, deze zullen in ‘niet kritieke’ situatie te allen tijde worden overlegd met u, behandelingen of diensten die niet in uw Huisdier Zorgplan zijn opgenomen zullen afzonderlijk in rekening worden gebracht.
 • Producten die zijn voorgeschreven door uw dierenarts moeten volgens de instructies van de dierenarts gebruikt worden en mogen niet op andere dieren dan uw huisdier gebruikt worden.
 • De consulten bij de assistente zijn bedoeld voor het behandelen van kleine ongemakken zoals teken verwijderen, anaalklieren ledigen of nagels knippen. Assistentes zijn niet gemachtigd diagnoses te stellen of uitgebreide diergeneeskundige ingrepen te doen, daarvoor dient u een gewoon consult te boeken bij uw dierenarts.
 • Bij het aangaan van een Huisdier Zorgplan gaat u akkoord met 12 maandelijkse betalingen. Het bedrag zal maandelijks worden afgeschreven. Als u de betalingen niet in dezelfde kalendermaand voldoet, hebben wij het recht om uw Huisdier Zorgplan stop te zetten.
 • Uw Huisdier zorgplan en automatische incasso worden jaarlijks automatisch verlengd.
 • Als één van uw automatische incasso’s onbetaald naar ons wordt teruggestuurd, zullen wij u een betalingsherinnering sturen.
 • U dient de automatische incasso te betalen totdat alle automatische incasso’s die staan vastgesteld in uw contract betaald zijn of tot uw plan wordt beëindigd.
 • Wanneer het gewicht van uw huisdier verandert en als gevolg daarvan in een andere gewichtsklasse valt, behoudt dierenkliniek Veenendaal het recht om het pakket en daarmee gepaarde kosten aan te passen.
 • Voor het afsluiten van het Huisdier Zorgplan voor uw huisdier moet u tenminste 18 jaar oud zijn.
 • Het Huisdier Zorgplan kan niet worden overgedragen.
 • Het Huisdier Zorgplan is GEEN verzekering.
 • Er kunnen gevallen zijn waarin wij de diensten niet kunnen leveren om redenen die buiten onze redelijke macht liggen. Deze omstandigheden zijn onder meer (maar niet beperkt tot) de afwezigheid of ziekte van voldoende gediplomeerd veterinair personeel en/of een tekort aan noodzakelijke vaccinaties of geneesmiddelen. Wanneer er zich een vertraging voordoet in het aan u verlenen van de diensten om redenen die buiten onze macht liggen, dan doen wij wat redelijkerwijs binnen ons vermogen ligt om deze vertraging zo veel mogelijk te beperken en voor u en uw huisdier een nieuwe afspraak te maken. Wij zijn echter niet aansprakelijk jegens u voor het niet leveren van de diensten in deze omstandigheden. Wij zijn gerechtigd onze rechten ingevolge deze overeenkomst aan een andere geschikte persoon over te dragen, op voorwaarde dat wij u hiervan in kennis stellen.

Als u vragen heeft over deze voorwaarden kan u ten alle tijden contact opnemen met de kliniek.

Terug naar Over de kliniek

Contactinformatie praktijk

Dierenkliniek Veenendaal

Terug
 • Ma
  8.30 - 19.30 uur
 • Di
  8.30 - 19.30 uur
 • Wo
  8.30 - 19.30 uur
 • Do
  8.30 - 19.30 uur
 • Vrij
  8.30 - 19.30 uur
 • Za
  Gesloten
 • Zo
  Gesloten
Terug

Vind ons hier:

Castor 3 3902 SC Veenendaal Wij werken op afspraak Telefonisch spreekuur 13.30 - 14.00 u
ontvang een routebeschrijving via Google Maps