Nieuwe nierfunctietest voor katten

Nierfalen komt bij een op de drie oudere katten voor. Nierfalen geeft vaak pas duidelijke klachten als meer dan 70% van de nier stuk is. Er is nu gelukkig een nieuwe bloedtest, SDMA genaamd, die het al aangeeft als 40% van de nier stuk is. Dit geeft veel meer ruimte om de kat te kunnen behandelen en nog lange tijd een goed leven te geven. Vraag ons om meer informatie.

Nog een andere goede aanwijzing is het soortelijk gewicht van de urine; dit zegt wat over het concentratievermogen van de nieren. Om meer aandacht te vestigen op nierproblemen bij katten kunt u tot 1 maart 2017 de urine van uw kat gratis laten controleren op het soortelijk gewicht. Zo weet u of alles nog goed is, of dat er toch aanwijzingen zijn dat we verder moeten kijken naar de nierfunctie van uw kat. Zorg dat de urine schoon is opgevangen en minder dan 5 uur oud is. Ochtendurine heeft de voorkeur.

Delen met: