Tel: 0318-519167

Vogels

Vogelgeneeskunde is een onderdeel van de diergeneeskunde die specifieke kennis vereist. Vogels verschillen qua anatomie, behoeftes en ziektekunde zeer sterk van zoogdieren.
Ook de vogelsoorten onderling vragen een zeer verschillende aanpak. Roofvogels, kippen, zangvogels en papegaaien, de verschillen in ziektekunde en therapie zijn zeer uitgebreid.

Onze kennis van vogels is bijzonder uitgebreid. We kunnen u veel inzichten en informatie geven in het (gezond) houden van de vele soorten.
Ook hebben wij goede contacten met diverse vogelspecialisten en deskundigen.

Kijk voor meer informatie en tips op onze site bij diereninfo.

Delen met: