Tel: 0318-519167

Gedrag

We spreken van een gedragsprobleem als het gedrag van uw huisdier door u als storend wordt ervaren. Er dient  onderscheid te worden gemaakt tussen een echte gedragsstoornis waarbij het dier afwijkend gedrag vertoont wat niet normaal is voor de soort en ongewenst gedrag. Ongewenst gedrag is gedrag wat voor uw dier normaal  is, maar voor u een probleem vormt.

Voorbeelden:

Een kat scherpt bijvoorbeeld zijn nagels aan de bank. Voor de kat is dit normaal gedrag (territorium gedrag), maar voor u is dit ongewenst (de bank wordt beschadigd). Dit is dus geen gedragsafwijking.

De hond kruipt weg en is bang als u hem benadert. Dit is geen normaal gedrag. Dit is afwijkend gedrag en hier zal iets mee gedaan moeten worden in het belang van de eigenaar maar ook voor het welzijn van de hond.

De aanpak

Anamnese en onderzoek

Allereerst is het van belang lichamelijke oorzaken uit te sluiten. Pijn en ziekte kunnen ook afwijkend gedrag geven. We onderzoeken het huisdier grondig. We zullen het gedrag met u doornemen om vast te stellen of we met afwijkend gedrag te maken hebben of normaal gedrag wat voor u ongewenst is. We benoemen het gedrag (dominantie-agressie, angst-agressie ed.) zodat we kunnen bepalen wat het beste traject is om te volgen.

Gedragsbegeleiding

Soms komen we een heel eind met een aantal tips die u thuis kunt oefenen met uw huisdier. Soms is het nodig een gedragsdeskundige in te schakelen die u verder gaat begeleiden. De eerste stap is begrip krijgen waarom het dier zich op een bepaalde manier gedraagt. U gaat leren te denken vanuit de belevingswereld van uw huisdier. Daarna leert u zich bewust te worden van uw eigen gedrag en de invloed hiervan op uw huisdier. U krijgt tips en handvaten hoe u het beste kunt omgaan met de situatie waarin uw huisdier het gedrag vertoont. Zo creëert u een basis van vertrouwen met elkaar.

Medicatie

Er bestaan een aantal middelen die geschikt zijn ter ondersteuning van gedragsproblemen. Wij zetten deze middelen alleen in als hulpmiddel om het dier ontvankelijker te maken voor training, bijvoorbeeld door angst te verminderen. Deze medicijnen zijn dus geen wonderpillen. Ze worden alleen gegeven in combinatie met therapie en trainingen en het doel is deze medicatie uiteindelijk af te bouwen.

Heeft u vragen over gedrag dan kunt u contact met ons opnemen. Voor informatie over goede hondenscholen in de omgeving kunt u kijken op onze site bij links.

 Dieren praten met de ogen vaak verstandiger dan mensen met de mond.

Ludovic Halévy

Hieronder vindt u meer informatie over specifieke onderwerpen van de LICG:
Code:

Delen met: