Tel: 0318-519167

Hyperthyreoidie

Te snel werkende schildklier bij de kat
een te snel werkende schildklier noemen we ook wel hyperthyreoidie. Vaak is de oorzaak hiervan een goedaardige tumor die in 1 of beide kwabben van de schildklier kan voorkomen. die goedaardige tumor produceerd dan meer hormoon dan normaal en luistert dan niet meer naar signalen uit het lichaam. Er is een te hoog gehalte van het hormoon T4 aanwezig. Het is een aandoening die alleen bij oudere katten voorkomt (>10 jaar). het schildklier hormoon heeft invloed op bijna alle cellen in het lichaam. de stofwisseling wordt versneld, de hartfrequentie schiet omhoog. ook de nieren krijgen het zwaar te voortduren.
Symptomen hyperthyreoidie:
de verschijnselen kunnen erg verschillen per kat. het kan langzaam in ernst toenemen. het meest voorkomende verschijnsel is dat de kat zal afvallen, zowel vet als spier massa, terwijl de kat wel een goede of zelfs toegenomen eetlust heeft.  verder drinken en plassen ze vaak meer dan eerst en kunnen ze ander gedrag gaan vertonen. bijvoorbeeld onrustig of agressief zijn en soms zoeken ze bewust naar koude plekken om te liggen. ook kan het zijn dat ze meer miauwen, braken of diarree hebben of hun vacht slechter verzorgen wat resulteert in een doffe mottige vacht.
Behandeling:
Met een bloedonderzoek is vast te stellen dat er inderdaad een te hoog gehalte aan het schildklier hormoon aanwezig is. wanneer dat zo is zijn er verschillende opties om dit te behandelen. De 2 meest gangbare opties worden hieronder nader toegelicht.
Radioactief jodium: behandeling met radioactief jodium zorgt ervoor dat de tumorcellen zullen worden vernietigd en neemt dus de oorzaak van te veel aan hormoon weg. 1 behandeling is vaak voldoende om de hyperthyreoidie te laten verdwijnen. gezonde schildkliercellen worden niet beschadigd omdat zij niet veel van dit jodium zullen opnemen. Er zijn bij deze behandeling weinig bijwerkingen. Nadeel van deze behandeling is dat het maar op een aantal plekken in Nederland plaats kan vinden en dat de kat 4-5 dagen opgenomen moet worden in een kliniek vanwege de straling. De kosten van radioactief jodium zijn in het begin wel wat hoger, maar bij een relatief jonge kat die verder geen bijkomende problemen heeft, is dit zeker de beste optie. wanneer je jarenlang medicatie zou moeten gebruiken zal dit radioactief jodium uiteindelijk nog voordeliger zijn. hiermee genees je de hyperthyreoidie volledig en zijn verdere behandelingen of controles niet meer nodig.
Schildklier medicatie: deze medicatie remt een bepaald enzym die nodig is voor het aanmaken van het schildklier hormoon. door dit te remmen wordt er minder geproduceerd. de medicatie wordt vaak 2x per dag gegeven. na een aantal weken heeft dit pas zijn maximale effect. hier zitten wel wat bijwerkingen aan. de meeste bijwerkingen worden vooral in het begin gezien en gaan vanzelf weer weg wanneer de medicatie langer wordt gebruikt. de meest voorkomende bijwerkingen zijn misselijkheid en braken. er kunnen afwijkende waardes van verschillende type bloedcellen ontstaan, daarom is het van belang dat het bloed regelmatig wordt gecontroleerd. ook de hormoonspiegels moeten in de gaten worden gehouden om het instellen van de juiste dosis te bewerkstelligen en eventueel bij te sturen. Met medicatie zal de schildklier concentratie nooit helemaal normaliseren. iets wat met radioactief jodium wel het geval is.
Delen met: