Tel: 0318-519167

Vaccinaties

Tegen welke ziektes moet ik mijn hond eigenlijk laten inenten en waarom?

De belangrijkste vaccinaties in Nederland beschermen tegen:

 • Hondenziekte of ziekte van Carré
 • Parvovirus
 • Leptospirose (ziekte van Weil)
 • Parainfluenza virus en Bordetella (kennelhoest)
 • Virale hepatitis of besmettelijke leverziekte (HCC)
 • Rabiës (hondsdolheid)

Omdat dit allemaal serieuze aandoeningen zijn, waar je hond heel ziek van kan worden of zelfs aan kan overlijden, is het heel belangrijk dat er wordt gevaccineerd. Vaccinatie voorkomt in de meeste gevallen dat je hond de ziekte kan krijgen, of zorgt ervoor dat áls ze het krijgen, het een stuk minder ernstig verloopt.

Delen met:

Wanneer en hoe vaak moet een hond ingeënt worden?

Honden zullen als pup op 6, 9 en 12 weken leeftijd ingeënt dienen te worden (de basisentingen) en daarna jaarlijks. Op 6 weken leeftijd is dat hondenziekte en parvo, op 9 weken leeftijd de ziekte van Weil (leptospirose), parvo en kennelhoest en op 12 weken hondenziekte, hepatitis, parvo en leptospirose. Adviesvaccinatieschema hond

Delen met:

Wat houdt de kennelhoestenting in?

Wij maken meestal gebruik van een enting tegen kennelhoest in een neusdruppelvorm. Deze is veilig voor pups vanaf 3 weken leeftijd en is ook geregistreerd voor gebruik bij drachtige teven. Het vaccin biedt al na 72 uur voldoende bescherming en is dus ideaal voor honden die naar een pension of cursus gaan of meegaan met de uitlaatservice. Er is ook een injectieversie van de kennelhoestvaccinatie, deze is  tegenwoordig ook weer een jaar geldig. Deze enting is geschikt voor dieren die geen neusenting toelaten.

Delen met:

Waarom een nieuw vaccin tegen leptospirose?

Sinds 2014 vaccineren wij met een nieuw vaccin tegen leptospirose, het zogenaamde L4 vaccin. Dit vaccin bevat ten opzichte van andere vaccins nieuwe stammen van leptospirose, waarvan is bewezen dat deze het meest ziekte van Weil veroorzaken in Nederland. Om optimaal beschermd te zijn, dient uw hond na de eerste injectie met dit nieuwe vaccin eenmalig een boosterinjectie te krijgen. Om het u gemakkelijk te maken betaalt u voor de boostervaccinatie geen consult, alleen de vaccinatie.

Delen met:

Wanneer is het nodig mijn hond tegen hondsdolheid te vaccineren?

Omdat hondsdolheid al vele jaren in Nederland niet is voorgekomen bij hond, kat, fret, vos of mens, wordt deze enting bij verblijf binnen Nederland niet standaard geadviseerd. Wanneer u met uw hond, kat of fret echter de grens passeert, is de vaccinatie tegen hondsdolheid verplicht. Voor landen die lid zijn van de EU moet de inenting plaatsvinden minimaal 21 dagen voor grensovergang en mag deze niet ouder zijn dan 3 jaar.

Na de eerste vaccinatie duurt het nog 3 weken voordat de vaccinatie geldig is! Plan uw reis dus goed. Kittens en pups mogen vanaf 12 weken worden gevaccineerd. De vaccinatie blijft 3 jaar geldig. Uw dier dient gechipt te zijn vóordat de rabiesvaccinatie wordt gegeven en moet een officieel Europees paspoort hebben, die alleen via dierenartsen verkrijgbaar is. De gegevens en de rabiessticker dienen in het paspoort gelamineerd te zijn.

Delen met:

Wat moet er gebeuren als mijn hond niet naar behoren is gevaccineerd?

Wanneer uw hond als pup de basisentingen niet heeft gekregen of gedurende een aantal jaren niet ingeënt is geweest, zal de dierenarts een aangepast schema aanhouden waarbij u er rekening mee moet houden dat uw hond waarschijnlijk 2 keer ingeënt moet worden met 3-4 weken tussentijd om tot een goede bescherming te komen.

Delen met:

Wat is een titerbepaling en is dit nuttig voor mijn hond?

Vaccineren op maat: Vaccicheck

De vaccicheck is een sneltest waarbij we een kleine hoeveelheid bloed afnemen bij de hond om te bepalen of er nog voldoende afweerstoffen aanwezig zijn tegen parvo, hondenziekte en besmettelijke leverziekte (HCC).
Al jaren is er een discussie of het wel nodig is om elk jaar de hond te vaccineren. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat de cocktail vaccinatie niet meer jaarlijks nodig is. In onze kliniek vaccineren we al jaren de cocktail nog maar eens in de drie jaar.
Echter, nieuwe studies wijzen uit dat de bescherming soms nog langer aanhoudt, waardoor de hond nog goed beschermd is. Dit is te bepalen met behulp van de vaccicheck. De uitzondering is de vaccinatie tegen de ziekte van Weil (leptospirose). Deze vaccinatie dient jaarlijks gegeven te worden. Ook de kennelhoestneusenting werkt echt maar 1 jaar.
Voor wie is de vaccicheck aan te raden?
– Elke hond, waarvan de eigenaar de hond wel goed beschermd wil hebben maar onnodige vaccinatie wil voorkomen
– De hond die een allergische reactie heeft gehad na een vaccinatie
– De hond die een onbekende voorgeschiedenis heeft
– De hond die ziek is of bijvoorbeeld een auto-immuunziekte heeft gehad
Hoe gaat de vaccicheck in zijn werk?
U kunt een afspraak maken voor vaccicheck, gezondheidscontrole en vaccinatie. Uw hond wordt helemaal nagekeken en we geven de jaarlijkse vaccinatie tegen de ziekte van Weil en (indien gewenst) tegen kennelhoest. Hierna wordt een hele kleine hoeveelheid bloed afgenomen.
De vaccicheck wordt die dag  ingezet en de uitslag wordt doorgebeld. Als de afweer voldoende is, hoeft u pas het jaar erop weer terug te komen met uw hond. Is de bescherming onvoldoende, dan kunt u een afspraak maken voor de cocktail vaccinatie. Deze enting is dan kosteloos.
Wanneer is het handig om te starten met de vaccicheck?
Op 1 jarige leeftijd. Sommige honden hebben namelijk onvoldoende afweer opgebouwd tegen de 3 ziektes als pup, waarop we kunnen testen.

Kosten vaccicheck
De vaccicheck, inclusief bloedafname, kost 35 euro. Hierbij komt het vaccinatieconsult (algehele gezondheidscontrole) van 35.50 euro en de kosten van de vaccinatie tegen de ziekte van Weil bedragen 21.45 euro, bij elkaar komt dit op 91.95. Als de bescherming onvoldoende is, is de cocktailvaccinatie gratis.

Delen met:

Klik hier voor uitgebreide informatie over alle ziektebeelden:

Leptospirose

Leptospirose is een bacteriële, besmettelijke ziekte die over de hele wereld voorkomt en wordt verspreid via urine. De symptomen zijn in eerste instantie vrij algemeen zoals verminderde eetlust, braken en koorts. Als de ziekte verergert, doen zich, afhankelijk van de betrokken organen, andere symptomen voor:

 • leverfalen: geelzucht
 • maagdarmkanaal: bloederige diarree
 • nieren: veel drinken, veel plassen.
 • longen: hoesten (mogelijk met bloed) en benauwdheid

Bij niet-gevaccineerde dieren heeft een ernstige leptospirose-infectie meestal een dodelijke afloop.

Virale hepatitis of besmettelijke leverziekte (HCC)

Virale hepatitis bij de hond wordt veroorzaakt door een virus: het canine adenovirus type 1. Het is een zeer besmettelijke en soms dodelijke ziekte. Eigenschappen van het klassieke ziektebeeld:

 • in een vroeg stadium: lusteloosheid, gebrek aan eetlust.
 • lichamelijk onderzoek: hoge koorts, vergrote lymfeklieren en ontstoken amandelen
 • leverfalen: vergrootte, pijnlijke lever en geelzucht
 • witting van het oog

De ziekte komt gelukkig tegenwoordig veel minder vaak voor dankzij effectieve vaccins.

Hondenziekte of de ziekte van Carré

Hondenziekte wordt veroorzaakt door het hondenziektevirus, een virus die nauw verwant is aan het mazelenvirus. Het is een zeer besmettelijke en vaak dodelijke ziekte. Eigenschappen van het ziektebeeld:

 • perioden van koorts
 • milde verschijnselen: sloomheid, neusuitvloeiing, tranende ogen en hoesten
 • ernstigere verschijnselen: luchtwegklachten, spijsverteringsaandoeningen, huidaandoeningen en heftige zenuwverschijnselen (toevallen, spierspasmen en verlammingen)

De ziekte komt gelukkig tegenwoordig veel minder vaak voor dankzij effectieve vaccins.

Kennelhoest

Kennelhoest is een ziekte die veroorzaakt wordt door een virus (het Paraïnfluenza virus) en een bacterie (de Bordetella bacterie). Kennelhoest is een ziekte die met name de keel, de luchtpijp en de bronchiën aantast. Het is geen gevaarlijke ziekte. Over het algemeen worden honden er niet erg ziek van. Slechts bij uitzondering ontstaat er een ernstige bronchitis of een longontsteking. De symptomen van kennelhoest:

 • Harde droge hoest
 • Kokhalzen met slijm
 • Koorts
 • Sloomheid
 • Slecht eten

De harde droge hoest wordt door eigenaren vaak omschreven als: “Het lijkt wel alsof er iets vast in de keel zit.” In de begin fase zien we vaak koorts, zeker bij niet gevaccineerde dieren.

Parvovirus

Parvovirose is een zeer besmettelijke virusziekte die dodelijk kan zijn, vooral voor niet of onvoldoende gevaccineerde pups. Het virus wordt uitgescheiden in de ontlasting en kan zeer lang in de omgeving overleven. De symptomen:

 • sloomheid, lusteloosheid
 • bloederig braaksel en bloederige diarree
 • hoge koorts.

Vooral niet of onvoldoende gevaccineerde pups lopen risico. De ziekte kan zich snel ontwikkelen en veroorzaakt uitdroging, bloedarmoede en shock. In veel gevallen is het verloop fataal, maar met tijdige inzet van intensieve zorg en medicatie is er een redelijke kans op herstel.

Rabiës of hondsdolheid

Rabiës is een ernstige virusziekte die bij ieder warmbloedig dier kan voorkomen, ook bij de mens. Infectie vindt plaats via de beet van een geïnfecteerd dier. Het virus veroorzaakt een hersenontsteking met onrust, agressie en uiteindelijk verlamming en sterfte tot gevolg.

Delen met:

Wat moet ik allemaal weten over rabies (hondsdolheid):

Rabiës of hondsdolheid

Rabiës is een ernstige virusziekte die bij ieder warmbloedig dier kan voorkomen, ook bij de mens. Infectie vindt plaats via de beet van een geïnfecteerd dier. Het virus veroorzaakt een hersenontsteking met onrust, agressie en uiteindelijk verlamming en sterfte tot gevolg.

Je mag een pup of kitten vanaf 12 weken vaccineren tegen rabiës.

Na deze vaccinatie moet er nog immuniteit worden opgebouw; het duurt dan ook 3 weken voordat de vaccinatie geldig is.

De rabiësvaccinatie blijft 3 jaar geldig, ook als ene pup of kitten op 12 weken leeftijd tegen rabiës gevaccineerd.

Voor een geldige rabiësvaccinatie dient het dier gechipt zijn voordat het gevaccineerd wordt. Dit mag ook op dezelfde dag gebeuren.

Het vaccin moet worden toegediend door een dierenarts.

Het dier moet een officieel Europees paspoort hebben, waarin de rabiësvaccinatie wordt genoteerd. Dit paspoort is alleen via dierenartsen verkrijgbaar.

In dit paspoort moeten de volledige diergegevens en het chipnummer vermeld worden, en daarna moeten deze gegevens gelamineerd worden, net als de rabiëssticker.

Delen met:

Besmettelijke hondenhoest

gezondheid_verzekerd

Delen met: