Tel: 0318-519167

Longwormen

In heel Europa neemt het risico toe dat honden een infectie met Angiostrongylus vasorum (longwormen) oplopen. Recentelijk werd een ontwormingsmiddel goedgekeurd voor de preventie van ziekte veroorzaakt door A. vasorum. Door regelmatige toediening van het orale ontwormingsmiddel Milpro (milbemycine oxime/praziquantel) wordt de kans op Angiostrongylosis sterk verminderd.

Gemakkelijk op te lopen

In de levenscyclus van A. vasorum fungeren veel soorten naaktslakken en huisjesslakken als tussentijdse gastheer. Honden slikken die weekdieren buiten vaak per ongeluk in: tijdens een wandeling, in de tuin of bij het drinken van gecontamineerd water. Veel honden spelen graag met naaktslakken en huisjesslakken en eten ze soms doelbewust op. Die honden lopen een bijzonder hoog risico op infectie met A. vasorum.

Moeilijk om te diagnosticeren

Honden lopen gemakkelijk A. vasorum op, maar de diagnose is niet zo gemakkelijk te stellen. Sommige honden vertonen geen symptomen, andere vertonen klinische tekenen die sterk variëren naargelang van het ziektestadium: van hoesten tot vermagering en in ernstige gevallen zelfs plotselinge dood. De belangrijkste methode om een infectie vast te stellen is de Baermann methode op een mengmonster van 3 dagen. Daarnaast zit er een veelbelovende nieuwe bloedtest aan te komen.

Longworm is een groeiend probleem

De verspreiding van A. vasorum omvat endemische gebieden in meerdere Europese landen waaronder Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Denemarken, Zweden, Duitsland, Zwitserland en Italië. Er worden almaar meer gevallen van infecties gerapporteerd bij honden en wilde dieren, wat erop wijst dat de ziekte aan het toenemen is. Vooral vossen vormen een belangrijk reservoir, maar wolven, Europese otters, dassen en fretten kunnen ook een bron van infectie zijn.

Levenscyclus van de longworm

Na inslikken van L3 larven door een hond ontwikkelen de larven zich en migreren ze naar het rechterhart en de longslagader. Vrouwelijke wormen beginnen 38-60 dagen na de infectie eitjes te leggen. De eitjes breken snel open en de larven dringen in de alveoli, worden opgehoest en met de feces uitgescheiden als L1 larven. De worm blijft dan zeer lang in het lichaam zitten, mogelijk levenslang als er geen behandeling wordt gegeven. In ernstige klinische gevallen kunnen ook ondersteunende maatregelen (antibiotica en glucocorticoïden) vereist zijn en de hond moet rusten tijdens de behandelingsperiode (minstens 2-3 dagen) De beste behandeling is echter preventie en dat is nu mogelijk dankzij Milpro.

Wat kunt u doen tegen longworm?

  • Een infectie met A. vasorum kan worden behandeld met anthelmintica zoals Milpro:
  • Een manifeste A. vasorum infectie kan worden behandeld (vermindering van het infectieniveau) met milbemycine oxime eenmaal per week gedurende 4 weken.
longwormen
Delen met: