Tel: 0318-519167

Fret

Fretten zijn dieren die veel ruimte nodig hebben. Ze klimmen graag en verstoppen zich in doosjes en handdoeken. Geef ze dus veel speelgoed en ruimte. Voor fretten bestaan speciale brokken die alles bevatten wat ze nodig hebben. Bijvoorbeeld “totally ferret” is een goed compleet voer. Ook Supreme Science heeft goed frettenvoer.

Vaccinatie

Ook fretten moeten jaarlijks worden gevaccineerd. Ze zijn zeer gevoelig voor hondenziekte en kunnen hieraan sterven. Bij deze vaccinatie kijken we uw fret helemaal na en kunnen u adviezen geven over zijn/haar gezondheid.

Op de website van het Landelijk Centrum Informatie voor Gezelschapsdieren vindt u nog meer informatie over het houden van fretten.

Castratie

Vroeger was het advies om de fret te laten castreren (man en vrouw) via een operatie. Er is uit onderzoek gebleken dat gecastreerde fretten waarschijnlijk sneller een bijniertumor kunnen ontwikkelen. Daarom geven wij het advies om de fret (man en vrouw) te castreren via een suprelorin implantaat (hormonale castratie). Deze methode heeft dit risico niet. Het implantaat werkt gemiddeld 2 jaar, daarna moet er een nieuw implantaat worden ingebracht. Er is geen minimale leeftijd aan verbonden. Bij vrouwtjes wordt het implantaat bij voorkeur tussen oktober en december geplaatst, i.v.m. de cyclus van de fret. Buiten deze periode kan het ook, maar dan kan de fret loops worden. Deze loopsheid duurt ongeveer 2 weken. Het implantaat kan ook tijdens de loopsheid worden geplaatst maar dan is er wel een kans dat ze 6 weken later schijnzwanger wordt. Dat kan vervelend zijn omdat ze dan een periode agressief is en een nest gaan bouwen. (Ook hier is een medicijn voor om dit gedrag te verminderen). Bij mannetjes is het advies het implantaat vanaf januari te plaatsen (na het 1e geboortejaar)

fret
Delen met: