Aanscherping regels identificatie en registratie honden

Zoals u misschien wel weet is sinds 1 april 2013 het chippen én registreren van honden verplicht. Deze verplichting is onder andere bedoeld om illegale hondenhandel tegen te gaan. Zo weten opsporingsinstanties sneller waar een dier vandaan komt en wie het dier eventueel doorverkocht heeft. Op die manier kunnen illegale handelaars gemakkelijker getraceerd worden.

Het ministerie van Economische Zaken heeft onlangs met een Kamerbrief aangekondigd dat de regels voor identificatie en registratie van honden aangescherpt gaan worden. Het chippen van honden en de geboortemelding mag straks alleen nog gedaan worden door een dierenarts of door een erkende chipper die in een openbaar register staat. In de databanken worden technische verbeteringen doorgevoerd om dubbele en foutieve meldingen in het systeem te voorkomen. Honden die in Nederland worden geboren moeten voor overdracht van fokker naar eigenaar voorzien zijn van een paspoort.

Bij import van een hond is een EU-paspoort nu al verplicht. Het paspoortnummer moet straks ook worden vastgelegd in een van de I&R databanken. Daarnaast komt er een zo sluitend mogelijk systeem voor de chips die starten met het nummer 528 (de code voor Nederland). Doel is gebruik van deze chips alleen in Nederland toe te staan. Zo wordt voorkomen dat honden in het buitenland met een Nederlandse chip kunnen worden gechipt en vervolgens als schijnbaar ‘Nederlandse’ honden worden verkocht.

In dit kader wil het LICG de consument er daarom nogmaals nadrukkelijk op wijzen om altijd naar het registratiebewijs te vragen. Zo kan elke hondenkoper controleren of de verkoper zich aan de wet houdt. Maar het LICG zal ook benadrukken dat het, hoewel niet verplicht, ook heel belangrijk is om de kat of het konijn te chippen en te registreren.

Op de website http://www.chipjedier.nl/ kunt u hier meer over lezen.

Delen met: